Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Rack ONLINE 29.000.000 VNĐ/tháng 29.000.000đ
Thành tiền 29.000.000 đ
VAT (10%) 2.900.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 29.000.000 đ