Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Rack OFFLINE 27.500.000 VNĐ/tháng 27.500.000đ
Thành tiền 27.500.000 đ
VAT (10%) 2.750.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 27.500.000 đ