Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudCC D 3.800.000 VNĐ/tháng 3.800.000đ
Thành tiền 3.800.000 đ
VAT (10%) 380.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.800.000 đ