Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudCC E 5.200.000 VNĐ/tháng 5.200.000đ
Thành tiền 5.200.000 đ
VAT (10%) 520.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.200.000 đ