Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudCC F 6.500.000 VNĐ/tháng 6.500.000đ
Thành tiền 6.500.000 đ
VAT (10%) 650.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.500.000 đ