Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud PBX B 500.000 VNĐ/tháng 500.000đ
Thành tiền 500.000 đ
VAT (10%) 50.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 500.000 đ