Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cloud PBX C 700.000 VNĐ/tháng 700.000đ
Thành tiền 700.000 đ
VAT (10%) 70.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 700.000 đ