Giới thiệu tổng quan về bộ VMware vCloud SuiteTm của máy ảo VMware

22/07/2014

Giới thiệu tổng quan về bộ VMware vCloud SuiteTm của  máy ảo VMware

Cùng với các gói dịch vụ đa dạng, hạ tầng và các ứng dụng được phân bổ theo yêu cầu và tự động hóa trong quản lý giúp VMware vCloud Suite trở thành một giải pháp hoàn hảo

VMware vCloud Suite triển khai một giải pháp mà trung tâm dữ liệu được điều khiển bằng phần mềm bằng cách tích hợp các phần cứng đạt tiêu chuẩn và cho chạy trên các lớp datacenter như các dịch vụ Thuê máy chủ. VMware vCloud Suite tạo ra một kho tài nguyên các server, hạ tầng mạng và hệ thống lưu trữ với khả năng quản lý, tính ổn định,tính tương tác và tính sẵn sàng cao được cấu hình năng động giúp đáp ứng mọi yêu cầu về các ứng dụng.

tổng quan về bộ VMware vCloud SuiteTm của  máy ảo VMware

Các thành phần của VMware vCloud suiteTM gồm có:

– VMware vSphereTM

– VMware vCloud ConnectorTM

– VMware vCloud Automation CenterTM

– VMware vFabric Application DirectorTM

– VMware IT Business Management SuiteTM

– VMware vCenter ServerTM

– VMware vCloud DirectorTM

– VMware vSphere Data Protection Advanc