Không gửi được email trong máy chủ?

26/07/2017

Mình xin chia sẻ bài viết chi tiết khắc phục lỗi gửi email trong máy chủ này chắc sẽ giúp ích cho nhiều người do đây là một lỗi rất cơ bản và thông dụng và rất người gặp phải.

Nếu bạn không gửi được email trong máy chủ, trước tiên bạn phải xác minh rằng bạn đã cấu hình ứng dụng email của mình đúng cách chưa. Sau đó đến bước tiếp theo:

Kiểm tra cổng 25

Nếu bạn không thể gửi thư, vấn đề này có thể là do ISP của bạn (ISP) cung cấp dịch vụ cấm bởi vì rất nhiều các cổng gửi thư thông thường 25 bị chặn bởi các mối quan tâm về bảo mật của chính họ.

Để cung cấp cho bạn ý tưởng về cách ngăn chặn cổng 25 thông thường là gì, tôi đã liệt kê các liên kết dưới đây đến một vài ISP chính và tài liệu trực tuyến của họ về ngăn chặn cổng 25.

Đối với người dùng trung bình, cách dễ nhất để tìm ra cổng 25 là bị chặn hay không là liên hệ với ISP của bạn và yêu cầu họ. Đối với người dùng cấp cao, chúng tôi đã bao gồm các hướng dẫn dưới đây để kiểm tra cổng 25 chặn thông qua dòng lệnh.

Để kiểm tra xem cổng 25 có bị chặn hay không, mở dòng lệnh trên máy tính cục bộ của bạn. Đối với người dùng Windows, bạn có thể truy cập thông qua lệnh start> run> cmd . Người dùng Mac có thể sử dụng ứng dụng ” Terminal “. Một khi trên dòng lệnh, nhập: (Lưu ý rằng bạn thay thế example.com bằng tên miền thực của bạn)

Telnet example.com 25

Chú ý: Telnet bị vô hiệu hóa trên các phiên bản mới hơn của Microsoft Windows. Nếu bạn nhận được một lỗi tương tự như, ” Windows không thể tìm thấy ‘telnet ‘”, bạn có thể cần phải kích hoạt telnet.

Nếu bạn không nhận được phản hồi hoặc thất bại, cổng 25 chặn là vấn đề có khả năng. Còn sẽ không phải là cổng 25 chặn nếu bạn nhận được một phản hồi tương tự như sau:

220-servername.inmotionhosting.com 220-Chúng tôi không ủy quyền việc sử dụng hệ thống này để vận chuyển thư điện tử không được yêu cầu, 220 và / hoặc số lượng lớn.

 Sửa lỗi cổng 25 chặn

Nếu ISP của bạn chặn cổng 25 , bạn có thể làm việc xung quanh nó bằng một trong ba cách sau:

Giải pháp ưu tiên

Khi ISP của bạn chặn cổng 25 , giải pháp ưu tiên là sử dụng máy chủ thư đi gửi đến từ ISP của bạn. Vì mỗi Nhà cung cấp dịch vụ Internet có các cài đặt khác nhau (bạn cần sử dụng tên người dùng và mật khẩu, máy chủ smtp …), bạn cần phải liên hệ với ISP của bạn để có các cài đặt chính xác. Chúng tôi có các giải pháp thay thế cho việc này liên quan đến việc đi qua cổng 465 hoặc 587 thay vì 25 , tuy nhiên nếu ISP của bạn bắt đầu chặn 465 hoặc 587 trong tương lai, bạn sẽ không thể gửi email nữa.

Giải pháp thay thế số 1

Bắt đầu từ cuối tháng 3 năm 2010, chúng tôi đang cập nhật nhiều máy chủ của chúng tôi để chạy SMTP qua cổng 587 cũng như cổng 25 . Nếu ISP của bạn chặn cổng 25, chỉ cần thay đổi số cổng SMTP của bạn thành 587. Cài đặt này thường được tìm thấy trong cài đặt nâng cao của ứng dụng email của bạn. Vui lòng xem kết thúc bài viết này để biết thêm chi tiết.

Giải pháp thay thế 2

Sử dụng an toàn , hoặc SSL, cổng cho thư đi. Điều này sẽ liên quan đến việc chọn cài đặt ” máy chủ này yêu cầu kết nối an toàn (SSL) ” trong chương trình thư của bạn. Bạn chỉ cần thực hiện thay đổi này cho máy chủ thư đi. Một khi bạn kiểm tra hộp đó, sau đó thay đổi danh sách cổng từ 25 đến 465 và lưu các thay đổi. Các cài đặt này thường được tìm thấy trong cài đặt nâng cao của ứng dụng email của bạn. Vui lòng xem kết thúc bài viết này để biết thêm chi tiết.

Bạn cũng sẽ muốn thay đổi tên máy chủ gửi đi để bảo vệ ##. Inmotionhosting.com , secure ## là sự thay thế an toàn của máy chủ bạn đang truy cập. Ví dụ: nếu Welcome Email của bạn nêu rằng tài khoản của bạn là trên biz54.inmotionhosting.com , tên máy chủ gửi đi của bạn phải là secure54.inmotionhosting.com .

Tùy chọn này sẽ hoạt động trong hầu hết các trường hợp, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn sẽ không một ngày nào trong tương lai bắt đầu chặn cổng 465 . Dưới đây là hướng dẫn để thay đổi các cổng cho các khách Email phổ biến nhất.

Xử lý sự cố cài đặt CSM Server

Cách cập nhật cổng SMTP và cài đặt SSL

Trong hầu hết các ứng dụng email, cổng SMTP và cài đặt SSL được cập nhật trên cùng một trang cài đặt, và trang đó nói chung là trong các cài đặt nâng cao. Các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tìm nơi thay đổi các cài đặt này:

Outlook 2002 và Outlook 2003

Outlook_2003_advanced

 1. Bắt đầu Outlook .
 2. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào E-mail Accounts .
 3. Nhấp vào Xem hoặc thay đổi tài khoản e-mail hiện có, sau đó bấm Tiếp theo .
 4. Nhấp vào tài khoản của bạn, sau đó bấm Thay đổi .
 5. Nhấp vào Cài đặt Khác .
 6. Nhấp vào tab Nâng cao .

Outlook 2007

Outlook_2007_advanced

 1. Bắt đầu Outlook .
 2. Trên menu Công cụ, hãy nhấp vào Cài đặt Tài khoản .
 3. Bấm để chọn tài khoản đích, rồi bấm Thay đổi .
 4. Nhấp vào Cài đặt Khác .
 5. Nhấp vào tab Nâng cao .

Outlook 2010

Outlook_2007_advanced

 1. Bắt đầu Outlook 2010 .
 2. Nhấp vào Cài đặt Tài khoản .
 3. Chọn tài khoản email từ danh sách và nhấp Thay đổi .
 4. Nhấp vào Cài đặt Khác .
 5. Nhấp vào tab Nâng cao .

Outlook 2013

Outlook_2007_advanced

 1. Bắt đầu Outlook 2013 .
 2. Nhấp vào Cài đặt Tài khoản .
 3. Chọn tài khoản email từ danh sách và nhấp Thay đổi .
 4. Nhấp vào Cài đặt Khác .
 5. Nhấp vào tab Nâng cao .

Outlook Express 5.x và 6.0

Outlook_express_advanced

 

 1. hởi động Outlook Express .
 2. Trên menu Công cụ, nhấp vào Tài khoản .
 3. Nhấp vào tab Thư .
 4. Nhấp vào tài khoản của bạn, và sau đó nhấp vào Thuộc tính .
 5. Nhấp vào tab Nâng cao .

Windows Live Mail 2008, 2009, 2011

 1. Cài đặt cửa sổ cho emailMở  Windows Live Mail .
 2. Nhấp vào  trình đơn Tài khoản và nhấp vào  nút Thuộc tính  .
 3. Nhấp vào tab  Nâng cao  . Sau đó bạn có thể cập nhật cài đặt cổng.

Mac Mail

Old_mac_mail_server_setting           Old_mac_mail_server_setting

 1. Mở thư
 2. Từ trình đơn Thư, hãy chọn Tùy chọn .
 3. Trong cửa sổ Tùy chọn, hãy nhấp vào nút Tài khoản nếu nó chưa được chọn.
 4. Trong danh sách Tài khoản, nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy nhấp vào tài khoản email của bạn .
 5. Nhấp vào nút Cài đặt Máy chủ ở gần cuối bảng.

  Chú thích! Nếu bạn không thấy nút Cài đặt Máy chủ, hãy nhấp vào danh sách thả xuống, nhấp vào ” Chỉnh sửa Danh sách Máy chủ … ” và nhấp vào tab ” Nâng cao “.

Microsoft Entourage

 1. Đoàn tùy tùngMở Entourage .
 2. Từ trình đơn Công cụ, hãy chọn Tài khoản .
 3. Nhấp vào tab Thư .
 4. Nhấp đúp vào tài khoản bị ảnh hưởng.
 5. Nhấp vào ” Nhấp vào đây để xem các tùy chọn gửi nâng cao.

Iphone 6

 1. Mở khóa điện thoại của bạn và sau đó nhấp vào biểu tượng Cài đặt
 2. Thư, Danh bạ, LịchCuộn xuống cho đến khi bạn thấy Thư, Danh sách liên hệ, Lịch , sau đó nhấp vào dòng đó

 

 1. Bạn sẽ thấy danh sách Tài khoản . Nhấp vào tài khoản email mà bạn muốn cập nhật
 2. Sau đó, bạn sẽ thấy một trang có tên tài khoản và hai tùy chọn chuyển đổi cho Thưghi chú . Nhấp vào dòng Tài khoản ở trên cùng để tiếp tục
 3. Màn hình tiếp theo của bạn sẽ hiển thị Thông tin Tài khoản IMAP / POP3

Thông tin tài khoản IMAP / POP3

 

 

 

 

 1. Để thay đổi SMTP Outgoing Settings , kích vào dòng SMTP
 2. Cài đặt máy chủ điBạn sẽ thấy SMTP . Nhấp vào Primary Server để thay đổi các thiết lập hiện tại, hoặc nhấn vào Add Server để thêm một máy chủ SMTP mới. LƯU Ý: Các bước sau đây là để sửa đổi máy chủ SMTP hiện có.

 

 

 

 1. Thông tin tài khoản IMAP / POP3Các Outgoing mail server thông tin sau đó sẽ được hiển thị. Nhấp vào dòng mà bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào Done ở góc trên bên phải của màn hình để áp dụng các thay đổi của bạn.

Thunderbird

 1. Thunderbird_smtpMở Thunderbird
 2. Nhấp vào trình đơn Chỉnh sửa và chọn Cài đặt Tài khoản
 3. Nhấp vào Máy chủ Gửi đi (SMTP)
 4. Ở phía bên phải nhấp vào máy chủ để sửa đổi và nhấp vào Chỉnh sửa

Xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm. Chi tiết hãy truy cập https://vdo.vn/ để biết thêm thông tin.

 

 

 

Không gửi được email trong máy chủ?
Rate this post

About admin

Trưởng Phòng Kinh Doanh VDO Data. Chuyên tư vấn dịch vụ mua bán hosting, vps, server. Liên hệ : 1900.6891


Hotline tư vấn miễn phí