Lỗi error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename

20/07/2017

Lỗi error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename

Bạn đang sử dụng máy chủ ảo linux để chạy web hoặc chạy dịch vụ, tuy nhiên bỗng dung một ngày bạn login vào máy chủ ảo để nâng cấp thì gặp phải lỗi error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename. VDO sẽ chia sẻ với các bạn nguyên gì dẫn đến lỗi này và cách khắc phục lỗi error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename này ra sao ?

Lỗi error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename

Lỗi error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename

Điều đó có nghĩa là trình quản lý RPM muốn thay thế các file binary cũ bằng các file mới, nhưng nó không được phép vì các file binary cũ đã được set thuộc tính “không thay đổi” immutable hay còn gọi là immutable flag. Vì vậy lúc này ta cần xem có phải như vậy không và gỡ bỏ cờ này bằng lệnh sau:

lsattr /usr/sbin/sshd

kết quả như này:

a—iu—— /usr/sbin/sshd

Cờ immutable ứng với chữ “i: kia rồi, xóa bỏ nó thôi, xóa thêm các cờ khác đi kèm:

chattr -i /usr/sbin/sshd

chattr -ia /usr/sbin/sshd

chattr -iu /usr/sbin/sshd

lúc này file sshd binary trông như sau:

———— /usr/sbin/sshd

Vậy là nó đã có thể được ghi đè, upgrade lại openssh-server thì thấy mọi thứ OK trơ lại, máy chủ ảo lại chạy ngon lành như trước đây:

Running rpm_check_debug

Running Transaction Test

Finished Transaction Test

Transaction Test Succeeded

Running Transaction

  Updating       : sshd                                                     1/2

………………………………………..

  Cleanup        : nss                                                      2/2

Updated:

  openssh-server-5.3p1-104.el6_6.1.i686.rpm                                                 

Complete!

Trên đây là một số lỗi thường gặp khi sử dụng vps linux và cách khắc phục lỗi error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm : Giới thiệu Chmod và Sticky Bits trên Máy Chủ Ảo Linux

Rate this post

About admin

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0