SQL -Người quản gia thầm lặng

18/07/2017

SQL là công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến. Nếu bạn không có nhiều thời gian dành cho máy tính hãy dùng SQL vì sự đơn giản và hiệu quả của nó. SQL là một chương trình dùng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) trong ổ cứng máy tính hoặc server, nó như một người hầu cần mẫn thu dọn đống dữ liệu thông tin mà bạn đổ vào, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và người chủ của nó sẽ dễ dàng vào lấy một món đồ mà không phải đỏ mắt đi tìm, thật xứng đáng với danh xưng “SQL Người quản gia thầm lặng”.

SQL là gì?

Các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều có hỗ trợ SQL  như MS Visual Basic, MS Access, MS Visual Foxpro, Oracle… và nhiều phần mềm sử dụng ngôn ngữ SQL đã ra đời mà điển hình là MS SQL Server, Oracle, Sybase..

SQL hoạt động ra sao?

SQL hoạt động ra sao?

SQL hoạt động ra sao?

 Trong mô hình khách/chủ,  CSDL được tập trung lưu trữ trên máy chủ (Server), mọi thao tác xử lý dữ liệu được thực hiện trên máy chủ bằng các lệnh SQL. Máy trạm (Client) cập nhật dữ liệu hoặc lấy thông tin từ máy chủ và  tạo ra các trang Web động (Dynamic Web Page). SQL được hiểu như một chất keo kết dính giữa CSDLvà trang Web vậy.

Đối tượng làm việc của SQL?

SQL là viết tắt của cụm từ Structure Query Language, nghĩa  là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Có nghĩa rằng  SQL chỉ làm việc với những dữ liệu có cấu trúc dạng bảng (table) như của Foxpro, DBase, Access … Nếu bạn chỉ làm việc với các tệp dữ liệu dạng văn bản như của Winword  hay các ảnh, âm thanh … thì bạn không thể ứng dụng SQL được. Đối tượng của SQL là các bảng dữ liệu bao gồm nhiều cột và hàng. Cột được gọi là trường và hàng là bản ghi của bảng.

Đối tượng làm việc của SQL?

Đối tượng làm việc của SQL?

Công việc hàng ngày thường gặp rất nhiều loại bảng khác nhau như bảng danh sách nhân viên, danh sách phòng ban, bảng lương, bảng quyết toán… Khi bảng này được lưu thành CSDL thì có thể dùng SQL để phân tích, xử lý thông tin trong đó. Kết quả thực hiện của SQL thường là một bảng mới. SQL luôn luôn thao tác trên các bảng. SQL dùng để phân tích, tổng hợp số liệu từ các bảng đã có sẵn, tạo nên các dạng bảng mới, sửa đổi cấu trúc, dữ liệu của các bảng đã có. Sau khi thực hiện một hay một chuỗi các lệnh SQL là có thể có đủ số liệu để tạo ra báo cáo theo yêu cầu công việc. Vì mục tiêu của các chương trình quản lý CSDL là quản lý dữ liệu được lưu trữ trong các bảng nên SQL được dùng rất thường xuyên trong mọi công việc.

SQL dễ sử dụng

Bạn không nhất thiết phải là chuyên gia tin học, cũng không cần phải biết lập trình mà vẫn có thể ứng dụng SQL để xử lý công việc của mình. Thực hiện được điều đó là nhờ có các công cụ trực quan giúp tạo ra các câu lệnh SQL một cách dễ dàng, hiệu quả, đó là các Query (câu hỏi truy vấn) trong các phần mềm có sử dụng SQL. Mỗi Query là một câu lệnh SQL được xây dựng hoàn chỉnh và ghi lại để có thể mang ra sử dụng bất cứ lúc nào. Sản phẩm của một Query là một bảng mới thì bảng này lại có thể được sử dụng trong các Query khác. Cứ như vậy ta có thể có một chuỗi các Query trước khi đi đến kết quả cuối cùng.

Sau khi sử dụng thành thạo SQL bạn đã có trong tay một công cụ mạnh để xây dựng chương trình. Khi phải học sử dụng một ngôn ngữ mới nào đó thì bạn không phải học lại từ đầu cách sử dụng SQL trong ngôn ngữ đó. Phần cốt lõi của SQL là giống nhau trong mọi ngôn ngữ. Bạn chỉ cần học cách áp dụng SQL trong từng trường hợp cụ thể của ngôn ngữ đó cùng những điểm cải tiến bổ sung mà thôi. SQL có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu đối với việc cập nhật, phân tích dữ liệu từ các bảng.

>>> Hướng dẫn cài đặt SQl server 2012 full chi tiết nhất

 Công dụng của SQL.

 Công dụng của SQL.

 – SQL Chọn lọc một số cột nhất định trong bảng dữ liệu: Thường ta không sử dụng tất cả các thông tin của bảng cùng một lúc. Có thể dùng SQL để tách ra chỉ những cột cần thiết mà thôi.

 – SQL Lọc các bản ghi theo những tiêu chuẩn khác nhau: như tách riêng các hoá đơn của một khách hàng nào đó, hay in danh sách nhân viên chỉ của một vài phòng ban…

 – SQL Sắp xếp các bản ghi theo những tiêu chuẩn khác nhau:  Mỗi loại báo cáo thường có yêu cầu sắp xếp các bản ghi theo những cột khác nhau để tiện cho việc theo dõi.

SQL Kết hợp hai hay nhiều bảng theo chiều ngang: Trong CSDL, mỗi bảng lưu trữ thông tin về một đối tượng và các bảng liên hệ với nhau qua các trường khoá. Dùng SQL để thực hiện việc kết hợp các bảng này với nhau thông qua các trường khoá như ở ví dụ trên để có được bảng kết quả theo yêu cầu.

 – SQL Nối hai hay nhiều bảng theo chiều dọc: khi dữ liệu rất lớn hoặc phân tán ở nhiều nơi ta có thể phải quản lý nhiều bảng theo cùng một mẫu, như mỗi bảng cho một quý, tháng hoặc một công ty. Khi cần tổng hợp dữ liệu của cả năm hoặc của cả tổng công ty ta có thể dùng SQL để nối các bảng lại với nhau.

SQL Tạo bảng mới, thay đổi cấu trúc bảng đã có: phục vụ cho việc lập trình.

 – SQL Thực hiện các phép tính toán thống kê theo từng nhóm: tổng, trung bình, max, min… Đây là chức năng thường xuyên được sử dụng để tổng hợp thông tin trước khi in báo cáo như tính tổng số lượng của từng mặt hàng, số hàng đã bán cho từng khách hàng…

 – SQL Kết nối với dữ liệu trên máy chủ (Server): Khi kho dữ liệu được tập trung trên máy chủ trong MS SQL Server hay Oracle … ta phải dùng lệnh SQL để trực tiếp thâm nhập vào cơ sở dữ liệu.

 –  Kết hợp các trang Web với CSDL bằng lệnh SQL: Có thể phân ra hai loại câu lệnh SQL, một loại tổng hợp dữ liệu sang bảng mới và một loại chỉ cập nhật dữ liệu, cấu trúc của các bảng đã có

 – Tốc độ rất cao :do được tối ưu hoá với những công nghệ mới.

 

Rate this post

About admin

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0