Thẻ 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày

Năm nhuận có bao nhiêu ngày – 2017 có phải năm nhuận không ?

Gần đây có rất nhiều nhiều thắc mắc hỏi rằng năm nay 2017 có phải là năm nhuận không? Nếu phải thì năm nhuận có bao nhiêu ngày Như thế nào là năm nhuận Dương lịch hiện đang được là loại lịch được thế giới chính thức công nhận và sử dụng. Tuy nhiên, ở các …