Thẻ 500 – lỗi máy chủ nội bộ

Cách khắc phục lỗi máy chủ 500 wordpress

Khi truy cập 1 trang web, chắc hẳn bạn đa từng 1 vài lần nhìn thấy 500 – lỗi máy chủ nội bộ. Trong WordPress, cũng xuất hiện lỗi tương tự đó là lỗi máy chủ 500 wordpress. Đây là 1 lỗi phổ biến nhưng có thể làm người bắt đầu học WordPress cảm thấy sợ …