Thẻ ảo hóa hệ thống máy chủ

Các giải pháp tối ưu hóa máy chủ ảo

Hiện nay, ảo hóa máy chủ ảo đang là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp. Đó là một trong những ông nghệ hiện đại mà đơn giản, lại có tác động sâu sắc đến trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp. Nhờ có …