Thẻ Bảo mật dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu cho doanh nghiệp – nhu cầu tất yếu của mọi đơn vị

Cùng với quá trình phát triển của mọi doanh nghiệp, dữ liệu đều được tăng lên theo mỗi năm. Và nếu chúng không được bảo vệ an toàn, sẽ có thể bị đánh cắp bất cư lúc nào. Vì vậy, nhu cầu sao lưu, bảo vệ dữ liệu cho doanh nghiệp đang là bài toán …