Thẻ bảo mật Facebook

Chia sẻ cách kích hoạt tính năng kiểm tra bảo mật trên Facebook

Có khi nào bạn vào Facebook và nhận được thông báo là” xin hãy hoàn thiện kiểm tra bảo mật facebook ” hay không? Đó là thông báo nhắc nhở bạn cần kích hoạt tính năng bảo mật cho tài khoản Facebook của bạn đó, nếu bạn không làm ngay thì có thể một ngày ...