Thẻ Các giải pháp hạ tầng cho trung tâm dữ liệu

Các giải pháp hạ tầng cho trung tâm dữ liệu

Ngày nay, hầu hết các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đều ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả mọi hoạt động  của mình. Trung tâm lưu trữ dữ liệu đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và mở rộng  của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xây dựng …