Thẻ cách active HDD của VPS

Hướng dẫn chi tiết cách active HDD của VPS

Khi bạn vào máy chủ ảo vps mà chỉ thấy ổ C hoặc HDD của VPS chưa được active thì phải làm thế nào đây? Bài viết tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách active HDD của VPS, bài viết hướng dẫn bằng ảnh có chú thích rõ ràng, các bạn cứ làm …