Thẻ cách đặt ip tĩnh cho máy tính

Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh và IP động cho máy tính Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh và IP động cho máy tính

Thông thường, chúng ta thường mặc định địa chỉ IP động trên máy tính của mình. Sẽ không xảy ra vấn đê gì nếu người dùng chỉ sử dụng chúng để truy cập mạng. Tuy nhiên, một số trường hợp chỉ nhận địa chỉ IP tĩnh. Vậy làm sao để chuyển đổi địa chỉ IP …

Hotline tư vấn miễn phí