Thẻ cach dat ten face

Hướng dẫn cách đặt tên facebook 1 chữ cái

Bạn thấy nhiều người có thể đặt tên Facebook cá nhân của họ chỉ với 1 chữ cái như là ” Đạt ” hay ” Lực ” , bạn cũng muốn đổi như vậy nhưng mặc định cách đặt tên của Facebook là cần cả họ và tên, tức là có hai chữ trở lên, …