Thẻ cách đổi địa chỉ ip máy tính

Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh và IP động cho máy tính Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh và IP động cho máy tính

Thông thường địa chỉ IP trên máy tính là IP động. Nó giống như một địa chỉ nhà tạm thời để lưu chuyển dữ liệu. Sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu người dùng chỉ sử dụng chúng để truy cập mạng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sẽ chỉ nhận địa chỉ …