Thẻ cách dùng VPS

3 điều quan trọng bạn cần làm khi sử dụng VPS

Trước khi bạn sử dụng VPS, tôi nghĩ bạn nên đọc bài viết này ” 3 điều quan trọng bạn cần làm khi sử dụng VPS “ Chúng ta sẽ bắt đầu từ Server Manager, hãy để ý đến 2 options được đánh dấu ở bức ảnh sau đây: a) Windows Firewall là một thứ quan trọng ...