Thẻ cách kiểm tra thông số của vps linux

Một số lệnh kiểm tra cấu hình của máy chủ ảo VPS Linux

Bạn đang dùng máy chủ ảo VPS Linux hay Windows, bạn đã biết cách kiểm tra cấu hình, cách đọc các thông số trong VPS Linux hay chưa? Bài viết tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số lệnh kiểm tra cấu hình của máy chủ ảo VPS Linux mà bạn cần nên biết …