Thẻ cách nhúng video facebook

Chia sẻ cách nhúng video trên Facebook vào website

Không chỉ Youtube mới cho nhúng video của mình lên website mà gần đây Facebook cũng cho phép người dùng nhúng video trên Facebook lên website. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn ” Chia  sẻ cách nhúng video trên Facebook vào website “ Tại hội nghị F8 ...