Thẻ Cảnh báo mã độc

Chia sẻ cách phòng chống mã độc WannaCry theo khuyến cáo của Kaspersky

Hiện nay có rất nhiều các thông báo khẩn cấp về việc ngăn chặn, phòng chống loại viruts máy tính nguy hiểm mã độc WannaCry bắt cóc dữ liệu tống tiền. Sau đây chúng tôi cũng xin chia sẻ cho các bạn cách phòng chống mã độc WannaCry theo khuyến cáo của Kaspersky  ...