Thẻ chỉnh độ sáng màn hình

Chính độ sáng màn hình trên windows 10

Độ sáng màn hình máy tính cá nhân ảnh hưởng khá nhiều đến thị lực của bạn và cả tuổi thọ pin Laptop. Vì vậy, bạn nên điều chỉnh độ sáng màn hình máy tính của mình sao cho phù hợp. Mặc dù việc điều chỉnh tăng giảm độ sáng màn hình máy tính, laptop khá …