Thẻ chỗ đặt máy chủ ở Lạng Sơn

Cần tìm chỗ đặt máy chủ ở Lạng Sơn

Hỏi :Tôi ở Lạng Sơn, tôi có nhu cầu cần tìm một chỗ đặt máy chủ gần nhà để tiện lên kiểm tra máy chủ thường xuyên. Bạn nào đang cung cấp dịch vụ chỗ đặt máy chủ ở Lạng Sơn thì cho mình xin contact nhé ? Trả lời : Chào bạn! Hiện tại …