Thẻ chỗ đặt máy chủ

Vì sao nên thuê chỗ đặt máy chủ chứ không nên đặt máy chủ tại văn phòng ? Vì sao nên thuê chỗ đặt máy chủ chứ không nên đặt máy chủ tại văn phòng ?

Vì sao nên thuê chỗ đặt máy chủ chứ không nên đặt máy chủ tại văn phòng ? Công nghệ thông tin ngày càng phát triển hơn, các dịch vụ công nghệ thông tin cũng phát triển không ngừng. Điển hình trong đó là các dịch vụ về thiết kế website, dịch vụ máy chủ, server, ...

Những vấn đề lớn cần cân nhắc với trung tâm dữ liệu

Cho thuê máy chủ ảo cá nhân đòi hỏi cần phải có một số thành phần trung tâm dữ liệu để đảm bảo giải pháp được thành công. Hơn nữa, việc lên kế hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng quan trọng hơn rất nhiều so với việc chỉ tăng cấu hình và quy mô …