Thẻ chọn cấu hình máy chủ phù hợp

Hướng dẫn chọn cấu hình máy chủ phù hợp nhất Hướng dẫn chọn cấu hình máy chủ phù hợp nhất

Hiện nay, rất nhiều đơn vị đã lựa chọn sử dụng máy chủ trong việc quản lý và lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, máy chủ có nhiều loại và mỗi loại lại có cấu hình khác nhau. Hầu hết chúng ta, ai cũng muốn sử dụng máy chủ có cấu hình cao, chất lượng, …