Thẻ cloud server and vps

Sự khác nhau giữa Cloud Server và VPS

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị vẫn chưa phân biệt Sự khác nhau giữa Cloud Server và VPS. Từ đó, dẫn đến sự lựa chọn không chính xác về các loại hình lưu trữ phù hợp. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt rõ ràng nhất về 2 dịch vụ …