Thẻ cloud server

máy chủ ảo Nên thuê máy chủ ảo hay Cloud Server trên thị trường hiện nay?

Tìm hiểu nên thuê máy chủ ảo hay Cloud Server trên thị trường hiện nay? Hiện nay công nghệ thông tin đang ngày càng trở nên phát triển, các dịch vụ đi kèm càng không thể thiếu công nghệ thông tin được. Các dịch vụ như máy chủ ảo, server, vps hiện nay đang được ...

So sánh giữa Cloud Server và máy chủ ảo VPS

Trước khi đi so sánh giữa Cloud Server và máy chủ ảo VPS thì chúng ta đi phân tích cụ thể từng ưu và nhược điểm của từng loại trước đã nhé 1. Máy chủ ảo VPS  VPS là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng cách phân chia một máy chủ vật lý …