Thẻ công cụ làm việc

Email liệu có còn tồn tại bền lâu

Email là một công cụ giúp mọi người gửi và nhận thư một cách nhanh chóng và dễ dàng, tuy nhiên dạo gần đây nhiều ứng dụng gửi tin nhanh và miễn phí đã được giới thiệu, và nhiều người cho rằng email sắp” tàn”, điều này có thật hay không ? Một công cụ ...