Thẻ Dịch vụ trung tâm dữ liệu DRS

Dịch vụ trung tâm dữ liệu DRS

Hiện nay nhu cầu về về các dịch vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu ngày càng tăng cao, điều này đòi hỏi có một hệ thống có khả năng sẵn sàng và độ bảo mật và ổn định cao, từ đó dịch vụ trung tâm dữ liệu dự phòng ra đời. Giới thiệu dịch vụ …