Thẻ dùng wifi hay mạng dây tốt hơn

So sánh giữa dùng Wi-Fi và dùng mạng dây?

VDO – Như tiêu đề mình đã đặt ra câu hỏi là so sánh giữa dùng wi-fi và dùng mạng dây, mình thì mình dùng cả hai, khi chơi game và chia sẻ dữ liệu thì mình thích dùng wifi hơn, còn khi xem phim hay làm việc thì mình thích dùng mạng dây hơn. …