Thẻ Facebook

Chia sẻ cách kích hoạt tính năng kiểm tra bảo mật trên Facebook

Có khi nào bạn vào Facebook và nhận được thông báo là” xin hãy hoàn thiện kiểm tra bảo mật facebook ” hay không? Đó là thông báo nhắc nhở bạn cần kích hoạt tính năng bảo mật cho tài khoản Facebook của bạn đó, nếu bạn không làm ngay thì có thể một ngày ...

Chia sẻ cách nhúng video trên Facebook vào website

Không chỉ Youtube mới cho nhúng video của mình lên website mà gần đây Facebook cũng cho phép người dùng nhúng video trên Facebook lên website. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn ” Chia  sẻ cách nhúng video trên Facebook vào website “ Tại hội nghị F8 ...