Thẻ form helper codeigniter

Cách thêm sửa dữ liệu với Database helper trên CodeIgniter

Bạn cần tìm kiếm hướng dẫn cách thêm sửa dữ liệu với Database helper trên CodeIgniter, thì bài viết này VDO sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết bằng cách hàm dựng sẵn. Ngoài các hàm thêm sửa, chúng ta sẽ đi qua các hàm thông dụng và hữu ích khác của Database ...