Thẻ Giải pháp tăng hiệu suất của máy chủ

Giải pháp tăng hiệu suất của máy chủ

Theo thống kê gần đây nhất cho thấy các máy chủ đặt tại các Data Center chỉ hoạt động chưa hết 15% công suất trong khi chi phí để sử dụng máy chủ phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp là khá cao. Do vậy chúng ta cần phải tìm ra giải pháp tăng …