Thẻ HPE ProLiant DL180 Gen9 server

Đánh giá máy chủ HPE ProLiant DL180 Gen9

Việc ứng dụng CNTT vào các doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến. Khi mà dữ liệu ngày một hơn lơn, nhu cầu mở rộng, nâng cấp cấu hình máy chủ ngày càng nhiều. Để đáp ứng được nhu cầu đó, nhiều đơn vị đã định hướng đến việc sử dụng máy chủ chất …