Thẻ IBM

Chiến lược kinh doanh tuyệt đỉnh của IBM tại Trung Quốc

Trung Quốc là một thị trường tiềm năng bởi đất nước này có số dân rất đông nhưng trong bối cảnh Trung Quốc hướng doanh nghiệp trong nước và người dân chuyển sang dùng “hàng nội” và thắt chặt chính sách kinh doanh với nước ngoài thì IBM lại đưa ra ...