Thẻ lên từ khóa

Hướng dẫn cách phân tích từ khóa chi tiết

Một trong các bước khởi đầu trong trọng trong một dự án SEO đó là bước phân tích từ khóa. Mọi người cần biết cách phân tích hết tất cả các từ khóa chính, từ khóa nhánh, từ khóa thương mại,… tất cả những từ khóa mà khách hàng có thể tìm kiếm đến. Như thế ...

Công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí tốt nhất dành cho SEOer Công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí tốt nhất dành cho SEOer

Việc nghiên cứu từ khóa là một việc làm hết sức quan trọng. Nó ảnh hưởng đến quá trình SEO của bạn. Nhất là bạn là một người quản lý, việc định hướng từ khóa SEO sai thì người SEO cho bạn sẽ bị đi sai đường. Chính vì thế mà bạn cần một hoặc …