Thẻ lỗi 400 fshare

Hướng dẫn cách khắc phục Lỗi 400 Bad File Request

Khi các bạn đăng nhập vào 1 website và xuất hiện Lỗi 400 Bad File Request, thường thì các bạn sẽ chỉ đợi 1 lúc và reset lại trang. Cách đó đôi khi hiệu quả nhưng cũng có lúc không giải quyết được vấn đề. Hôm nay tôi sẽ giải thích rõ lỗi 400 Bad File …