Thẻ lỗi 500 internal server error joomla

Cách sửa lỗi 500 internal server error

Trong quá trình sử dụng website, lỗi 500 internal server error có thể xuất hiện số một hay một số sự cố nào đó trên trang web bạn đang truy cập. Ví dụ điển hình như file .htaccess bị lỗi, có quá nhiều người truy cập cùng một lúc… hoặc server không thể xác ...