Thẻ Mã độc WannaCry bắt cóc dữ liệu tống tiền

Tin khẩn cấp Mã độc WannaCry bắt cóc dữ liệu tống tiền lây lan vào Việt Nam

Tin khẩn cấp Mã độc WannaCry bắt cóc dữ liệu tống tiền lây lan vào Việt Nam, các cơ quan trung ương, cơ quan chính phủ, bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức…  cả nước về việc phòng ngừa và ngăn chặn tấn công mã độc WannaCrypt và các biến thể. Theo VNCERT, đây là mã ...