Thẻ Mã độc WannaCry

Chia sẻ cách phòng chống mã độc WannaCry theo khuyến cáo của Kaspersky

Hiện nay có rất nhiều các thông báo khẩn cấp về việc ngăn chặn, phòng chống loại viruts máy tính nguy hiểm mã độc WannaCry bắt cóc dữ liệu tống tiền. Sau đây chúng tôi cũng xin chia sẻ cho các bạn cách phòng chống mã độc WannaCry theo khuyến cáo của Kaspersky  ...

Tin khẩn cấp Mã độc WannaCry bắt cóc dữ liệu tống tiền lây lan vào Việt Nam

Tin khẩn cấp Mã độc WannaCry bắt cóc dữ liệu tống tiền lây lan vào Việt Nam, các cơ quan trung ương, cơ quan chính phủ, bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức…  cả nước về việc phòng ngừa và ngăn chặn tấn công mã độc WannaCrypt và các biến thể. Theo VNCERT, đây là mã ...