Thẻ máy chủ DELL

Ngân hàng đi đầu triển khai giải pháp ảo hóa cho máy chủ

Ngân hàng đi đầu triển khai giải pháp ảo hóa Ảo hóa là công nghệ được thiết kế để tạo ra tầng trung gian giữa hệ thống phần cứng máy chủ và phần mềm chạy trên nó.  Công nghệ ảo hóa máy chủ là từ một máy vật lý đơn lẻ có thể tạo thành …