Thẻ máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen9

Đánh giá máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen9

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen9 ra dời đã kế thừa tất cả mọi công nghệ mới nhất của dòng HP ProLiant Gen9. Từ thiết kế tối ưu cho đến các ứng dụng web server, mail, mỗi trường điện toán đám mây,… đã mang lại nhiều tính năng hữu ích cho mọi doanh nghiệp. Tìm …