Thẻ mô hình mạng khách chủ

Client Server là gì ?

Trong thời gian gần đây, VDO đã nhận được câu hỏi của khá nhiều bạn đọc về khái niệm mạng máy tính là gì, các mô hình mạng máy tính tiêu biểu,… Và hơn cả là câu hỏi mô hình mạng Client Server là gì? Nếu bạn là người hay cập nhật kiến thức công …