Thẻ Modem và Router

Sự khác nhau giữa Modem và Router như thế nào ?

Modem và Router là 2 thiết bị ngoài vi phổ biến nhất khi sử dụng internet, tuy nhiên nhiều người nhầm tưởng Modem và Router là một, bản chất nó đều là thiết bị kết nối mạng internet đến máy tính và các thiết bị di động tablet nhưng chúng lại là 2 thiết bị khác ...