Thẻ nền tảng điện toán đám mây

Hội nghị thượng đỉnh OpenStack hội thảo về nền tảng điện toán đám mây Hội nghị thượng đỉnh OpenStack hội thảo về nền tảng điện toán đám mây

BOSTON – OpenStack tuyên bố như là dự án công nghệ đám mây và đã phát triển ổn định trong vài năm qua. Trong một cuộc rước đuốc kéo dài hai tiếng rưỡi trong những ngày đầu tiên của OpenStack Summit, OpenStack Foundation và các nhà cung cấp và các công ty sử ...