Thẻ ngày 19/5

Ngày 19/5 là ngày gì ?

Ngày 19/5 là ngày gì – Bạn có biết ngày 19/5 là ngày gì hay không. Ngày 19/5 là ngày sinh của Bác Hồ – Người anh hũng vĩ đại, vị lãnh tụ tối cao, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngày mai ngày 19.5.2015 là ngày kỉ niệm 125 năm …